Xem ngay tot chuyển nhà tháng 9 năm 2014 kỳ 1

Tư vấn giới thiệu ngày tốt trong tháng 9 năm 2014 cho quý khách chuyển nhà, cưới hỏi, nhập trạch ….

Thứ hai, ngày 01 tháng 09 năm 2014 
Ngày âm lịch: 08/08/2014 (AL)
Ngày: Ất hợi, tháng: Quý dậu, năm: Giáp ngọ
Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực: Bình
Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Trương – thuộc: Thái âm – con vật: Hươu

ĐÁNH GIÁ CHUNG: (3) – Cực tốt
BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC
Tốt đối với Hôn thú, giá thú, Xuất hành, di chuyển
Hơi tốt Khai trương, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Động thổ
Không nên
GIỜ HOÀNG ĐẠO: HƯỚNG XUẤT HÀNH:
Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23) Tài thần: Đông Nam
Hỷ thần: Tây Bắc
Hắc thần: Tây Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân tỵ*, Quý tỵ, Tân hợi
Tuổi bị xung khắc với tháng: Đinh mão, Tân mão, Đinh dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Sát cống,Thiên đức hợp*,Nguyệt đức hợp*,Thiên phú,Lộc khố,Yếu yên*,Dịch mã*
Sao xấu: Xích khẩu,Thổ ôn,Hoang vu,Trùng phục,Huyền vũ,Quả tú,Sát chủ*,Âm thác

Thứ năm, ngày 04 tháng 09 năm 2014 
Ngày âm lịch: 11/08/2014 (AL)
Ngày: Mậu dần, tháng: Quý dậu, năm: Giáp ngọ
Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo – Trực: Phá
Nạp âm: Thành Đầu Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Giác – thuộc: Mộc – con vật: Giao long

Thứ bảy, ngày 06 tháng 09 năm 2014
Ngày âm lịch: 13/08/2014 (AL)
Ngày: Canh thìn, tháng: Quý dậu, năm: Giáp ngọ
Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo – Trực: Thành
Nạp âm: Bạch Lạp Kim – Hành: Kim – Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Đê – thuộc: Thổ – con vật: Lạc

Thứ ba, ngày 09 tháng 09 năm 2014 
Ngày âm lịch: 16/08/2014 (AL)
Ngày: Quý mùi, tháng: Quý dậu, năm: Giáp ngọ
Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo – Trực: Khai
Nạp âm: Dương Liễu Mộc – Hành: Mộc – Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Vĩ – thuộc: Hoả – con vật: Hổ

Thứ năm, ngày 11 tháng 09 năm 2014 
Ngày âm lịch: 18/08/2014 (AL)
Ngày: Ất dậu, tháng: Quý dậu, năm: Giáp ngọ
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực: Kiến
Nạp âm: Tuyền Trung Thuỷ – Hành: Thuỷ – Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Đẩu – thuộc: Mộc – con vật: Giải

Thứ bảy, ngày 13 tháng 09 năm 2014 
Ngày âm lịch: 20/08/2014 (AL)
Ngày: Đinh hợi, tháng: Quý dậu, năm: Giáp ngọ
Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo – Trực: Mãn
Nạp âm: Ốc Thượng Thổ – Hành: Thổ – Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Nữ – thuộc: Thổ – con vật: Dơi

Chủ nhật, ngày 14 tháng 09 năm 2014 
Ngày âm lịch: 21/08/2014 (AL)
Ngày: Mậu tý, tháng: Quý dậu, năm: Giáp ngọ
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực: Bình
Nạp âm: Tích Lịch Hỏa – Hành: Hoả – Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Hư – thuộc: Thái dương – con vật: Chuột

Quý khách xem thêm tại đây để biết thêm về các ngày tốt còn lại trong tháng tại đây : http://www.vuadichvu.com/xem-ngay-tot-chuyen-nha-thang-9-nam-2014-ki-2/

Bạn nên tìm hiểu thêm ngày tốt  tháng 10 năm 2014 tại đây